* استفاده از تزریق کورتون موضعی در محل آسیب؛ در ساعات یا روزهای اول پس از ایجاد آسیب ؛ به منظور رساندن هر چه سریعتر ورزشکار به تمرین یا مسابقه

ایرادات وارده به این اقدام غیر علمی رایج:

-پس از تزریق موضعی کورتون ،مدتی بی حرکتی لازم می باشد. و شرکت در تمرین و مسابقه خطر آسیب بیشتر را در پی دارد.

-تزریق کورتون در فاز حاد آسیب، نه تنها باعث افزایش سرعت ترمیم نمی شود؛ حتی باعث کاهش روند ترمیم می شود.

-اثرات ضد التهاب کورتون بعد از چند روز از تزریق ظاهر می شود که در پی آن کاهش درد هم حاصل می شود، اما اثر آنی ضد درد و التهاب ندارد؛ بنابراین آنچه به سرعت باعث کاهش درد بیمار می شود ،داروی بی حسی ست که در ترکیب با کورتون استفاده می شود. و چنانچه بلافاصله پس از تزریق بی حسی، فرد به تمرین یا مسابقه برگردد بخاطراینکه متوجه وجود درد نمی شود ، وسعت آسیب را بیشتر می کند.

-چنانچه کورتون بلافاصله پس از آسیب، در عضله تزریق شود (به شکل تزریق موضعی) بخاطر عدم امکان اثبات هدف درمانی علمی ، در صورت مثبت شدن تست دوپینگ، فرد مشمول مجازات می شود(بدون اینکه سودی از تزریق برده باشد، وسعت آسیب بافت را بیشتر کرده و مجازات هم می شود!!!!)

بنابراین؛ به منظور استفاده از اثرات مفید کورتون در ورزشکار حرفه ای، به نکات زیر توجه شود:

***تزریق موضعی کورتون ،تنها در برخی آسیبهای مزمن (ومحل های خاص) توصیه می شود و تزریق این مواد در آسیب حاد و نیز در برخی بافتها ممنوع می باشد.
**** تزریق کورتون تنها بصورت موضعی (تاندون،مفصل) در ورزشکاران مجاز می باشد. و تزریق سیستمیک (عضلانی و وریدی) و نیز نوع خوراکی مشمول مجازات سازمان مبارزه با دوپینگ می شود.

لینک کانال جهت معرفی به سایرین
?????

@SMDrAghaei