ده سال تجربه درمان و آموزش در حیطه آسیب ورزشی (پزشکی عمومی و دستیاری) در هیات پزشکی ورزشی و تیم های باشگاهی و ملی
-کسب مدارک اولین دوره صد ساعته ،  مقدماتی و پشرفته پزشک تیم (در دوران پزشکی عمومی)
-شرکت در کنگره های بین المللی کمیته المپیک و فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی
-تدریس در کنگره های علمی مختلف درد،پزشکی ورزشی
-راه اندازی سایت اسپورت مد(پزشک مسوول سایت) با حضور بهترین اساتید ارتوپدی کشور و رشته های مرتبط
-پزشک کلینیک فوق تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی کشور ( در حال حاضر)
-راه اندازی اولین مطب تشخیص و درمان آسیب ورزشی (در حال حاضر)

_ اخذ مدرک تخصصی پزشکی sport medicine از دانشگاه تهران