درد عضلات و بافت نرم-گردن درد

بطور کلی شایعترین علت درد های بدون سابقه ضربه در گردن  درد با منشا عضلات(میوفاشیال) می باشد.

این درد ها به مرور زمان در اثر بی تحرکی  و نیز ماندن در موقعیت های طولانی(رانندگی،خیاطی،معلمان،دندانپزشکان و…)در گردن بوجود می آیند.که خود ناشی از کوتاه شدن و نیز ضعف برخی از عضلات گردن و پشت می باشد. لازم است به منظور پیشگیری از این دردهای گردن فعالیت بدنی فرد زیاد باشد و حداقل یک نوبت در روز نرمش های  معمول گردن انجام شود. در مشاغل ذکر شده بصورت متناوب بین هر ده تا بیست دقیقه گردن حرکت داده شود. تمرینات تقویتی عضلات گردن دو تا سه بار در هفته توصیه می گردد .

مثل بسیاری از مشکلات غیر ضربه ای  پیشگیری از گردن درد بسیار آسان تر از درمان می باشد.

دکتر آقایی افشار پزشک متخصص عضلانی-اسکلتی و آسیب ورزشی