ورزش کردن در حاملگی، همراه با برخی فواید برای مادر و جنین می باشد که از نظر علمی تایید شده اند؛ (علاوه بر فواید عمومی ورزش در سایر افراد)

از جمله این فواید می توان به کاهش خطر ایجاد دیابت حاملگی و فشارخون حاملگی اشاره کرد.

بخاطر برخی تغییرات فیزیولوژیک ونرمال در فرد حامله (مثل افزایش ضربان و برون ده قلب، افت فشار خون و…) هر فرد حامله نسخه ورزشی خاص خود را نیاز دارد.

در صورت وجود برخی مشکلات مامایی (مثل جفت سر راهی در اواخر حاملگی ،خونریزی های اواخر حاملگی و.‌..) و نیز مشکلات غیر مامایی (مثل کم خونی شدید، بیماریهای تنفسی ،چاقی بسیار شدید و یا لاغری بیش از حد و…) ورزش در حامگلی ممنوع می باشد.

-خانم هایی که قبل از حاملگی بی تحرک بوده اند. قبل از شروع ورزش نیاز به مشاوره پزشکی دارند،زیرا ممکن است عوارض ورزش در این گروه بیش از فواید آن باشد.

-هر فرد حامله باید نسخه ورزشی مختص خود را از پزشک متخصص اسپورت مدیسین دریافت کند و مطالبی که نوشته می شود جهت راهنمایی افرادی ست که امکان این مشاوره را ندارند.

* در حاملگی تعداد جلسات مناسب ورزشی ۳ تا ۴ جلسه می باشد و کمتر یا بیشتر از این مقدار توصیه نمی شود.

**مناسب ترین ورزش برای خانم های حامله ورزش هوازی (قدم زدن ،دوچرخه ) میباشد.

**شدت ورزش با توجه به شرایط هر فرد توسط پزشک مشخص می شود ،اما بطور کلی شدت ورزش در این خاان باردار کمتر از سایر افراد می باشد.

**زمان هر جلسه ورزشی در شروع از ۱۵ دقیقه می باشد که به تدریج به ۲۰ تا ۴۰ دقیقه می رسد.

*****در خانم های ورزشکار حرفه ای و باردار ، ورزش های برخوردی (رزمی ،فوتبال ،اسکی و…) توصیه نمی شود.

***در صورت وجود علایم غیر طبیعی (تنگی نفس در زمان استراحت،ایجاد سردرد ،سرگیجه،درد و ورم ساق پا و…) ورزش قطع شود.

****از ماه چهارم حاملگی به بعد ورزش در موقعیت خوابیده به پشت ممنوع می باشد.
***بعد از ماه سوم می توان شدت و زمان برنامه ورزشی را بیشتر کرد.(بر حسب شرایط خانم باردار و تا مراحل قبل از هفته های آخر حاملگی)

**** نسخه ورزش قدرتی بهتر است توسط پزشک متخصص تجویز شود و ورزش های قدرتی ایستا(ایزومتریک ) و شدید در حاملگی ممنوع می باشد.

***ورزش های تقویت عضلات کف لگن در خانم باردار (کگل) توصیه می شود.

**** حدود یک تا یک ونیم ماه بعد از زایمان طبیعی و دو تا دو ونیم ماه بعد از سزارین می توان مجددا ورزش را شروع کرد.(به آرامی و با افزایش تدریجی؛ شدت ورزش؛ به میزان قبل از حاملگی برسد