پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

بکی از آسیبهای بسیار شایع در جمعیت ورزشکار و نیز عموم مردم پیچ خوردگی مچ پا می باشد.
اغلب پیچ خوردگی های مچ پا در سمت خارج مچ می باشد و غالبا رباط (لیگامان) جلو قوزک خارجی دچار کشیدگی میشود ( در شکل بعد آنتریور تالو فیبولار لیگامان نشان داده شده است) و در موارد شدید تر ، ممکن است که سایر رباطهای زیر و پشت قوزک خارجی نیز درگیر شوند. موضوع این بحث همین نوع پیچ خورگی می باشد. (پیج خوردگی خارجی مچ پا)

این پیچ خوردگی در اثر چرخش به داخل پا (اینورژن) که در عکس بعد نشان داده شده است اتفاق می افتد.
معمولا در جمعیت عادی در پیچ خوردگی های فوق بصورت روتین عکس ساده رادیولوژی( برای رد کردن شکستگی احتمالی) گرفته می شود که در موارد اطمینان قطعی پزشک، ممکن است این نوع پیچ خورگی ، نیاز عکس ساده هم نداشته باشد.
در جمعیت ورزشکار مخصوصا ورزشکار حرفه ای با توجه به مهم بودن سرعت درمان و برگشتن به ورزش و نیز فشارهای بیشتر روی مچ پا( نسبت به عموم جامعه) بررسی دقیق و نیز استفاده از مدالیته های تشخیصی مثل سونوگرافی (عکس بعد)جهت تشخیص میزان آسیب رباط ضروری می باشد.

فرد مصدوم می تواند با انجام یکسری اقدامات اولیه،به روند ترمیم رباط و بهبودی سرعت بخشد

معمولا پیچ خورگی های فوق در افراد غیر ورزشکار در اورژانس بیمارستانها و بصورت دو تا سه هفته بی حرکتی ( آتل گچی یا گچ گیری ) درمان می شوند.

* استفاده از آتل گچی و یا حتی بریس مخصوص و در زمان کوتاه تر (یک تا دو هفته و یا حتی کمتر) مناسب تر می باشد. (شکل زیر)
– در ورزشکاران مشکل فوق بصورت یک تا چند روز عدم وزن گذاری (با و یا بدون بریس مخصوص) و شروع هر چه سریع تر فیزیوتراپی و ورزش درمانی ، درمان میشود.

در پیچ خورگی ذکر شده (خارج پا) چنانچه در طول حداکثر ۶ هفته تمام مشکلات بیمار (درد، صدا کلیک، پیچ خوردن مکرر، و در مواقع خاص تورم و…) از بین نرفت ، باید به فکر سایر مشکلات همراه که تشخیص داده نشده( مثل برخی ترکها و شکستگی های غضروفی و استخوانی و یا آسیب رباط های وسط و داخل پا) و یا عدم توانبخشی و درمان صحیح پیچ خوردگی میباشد.
اساس ورزش درمانی بعد از بی حرکتی و درمان اولیه ،مخصوصا در جمعیت ورزشکار کشش عضلات دو قلو(گاسترکنمیوس و سولئوس) ،تمرینات حس عمقی و تعادلی (پروپریوسپتیو) و نیز تقویت عضلات خارج پا و ساق (عضلات پرونئال) می باشد.
انجام تمرینات فوق ( که در آینده شکل شماتیک این تمرینات در کانال گذاشته خواهد شد) مهمترین قسمت درمان برای بهبود هر چه سریع تر و بهتر می باشد (مخصوصا در ورزشکاران) و از ناپایداری مفصل و پیچ خوردن مکرر جلوگیری می کند.
لازم به ذکر است که آنچه گفته شد در مورد پیچ خوردگی خارجی مچ پا می باشد که بالای ۸۵ درصد موارد پیچ خوردگی را شامل می شود ،پیچ خوردگی سمت داخل پا و یا سایر رباطها (لیگامان ها) درمان خاص خود را دارد.