گرفتگی عضلانی ( Muscle Cramps)

گرفتگی عضلانی ( Muscle Cramps)

گرفتگی عضلانی معمولا در اثر ادامه فعالیت در حین خستگی عضلانی (مثلا در فوتبال زمانی که به وقت اضافه می کشد) اتفاق می افتد.

در افراد غیر ورزشکار نیز کرامپ عضلانی اتفاق می افتد.(در عضلات کف پا،گردن و…)

کرامپ عضلانی معمولا بصورت درد شدید و ناگهانی همراه با احساس سفتی شدید در عضله مورد نظر می باشد که معمولا بدون ضربه خاصی و یا پیچ خورگی اندام (بصورت خودبخودی)اتفاق می افتد.

عوامل مختلفی ممکن است در ایجاد کرامپ عضلانی نقش داشته باشد.

از جمله این موارد می توان به خستگی عضلانی ،فعالیت در آب و هوای گرم ومرطوب. کاهش آب بدن(دهیدریشن) و کمبود مواد معدنی والکترولیت ها( مثل سدیم،منیزیم ،پتاسیم و…) اشاره کرد.

درمان اصلی کرامپ عضلانی ،کشش عضله ؛بلافاصله بعد از ایجاد کرامپ؛ می باشد.

-توصیه می شود عضله دچار کرامپ، از دوسر محل چسبندگی عضله به استخوان ( اوریژن و اینسرژن) تحت کشش قرار گیرد و هر کشش تا آخرین حد ممکن انجام شود.

مدت هر کشش ۲۰ تا۳۰ می باشد و چنانچه بصورت صحیح انجام شود ؛ معمولا بعد از ۵ تا ۱۰ کشش مناسب، عضله مورد نظر باز می شود و خیلی سریع درد فروکش می کند.

چنانچه برخی گرفتگی ها در اسرع وقت تحت کشش قرار نگیرد ، ممکن است درد مزمن شود و تا چند روز فرد را اذیت کند. (مثل برخی کرامپ های عضلات گردن)

*استفاده از ماساژ یخ روی عضله دچار کرامپ می تواند به ریلکس شدن عضله کمک کند.

***رفع عوامل زمینه ای (در صورت وجود)مثل کمبود آب و الکترولیت ضروری می باشد.

درمواردی که کرامپ عضلانی در عضلات متعدد( بصورت همزمان) رخ دهد یا کرامپ های راجعه در یک عضله وجود داشته باشد ، فرد باید از نظر وجود برخی بیماریهای همرمان بررسی شود.