تمامی نکات علمی و عملی در ورزش درمانی دیابت

تمامی نکات علمی و عملی در ورزش درمانی دیابت

🔹قبل از شروع ورزش(یا تغییر در شدت ورزش) فرد دیابتی از نظر عوارض دیابت (مخصوصا پا و چشم و کلیه ) و نیز قلبی عروقی بررسی شود.

🔹ایده‌آل شروع ورزش داشتن هموگلوبین A1C کنترل شده می باشد(زیر ۷)

🔷در افراد دیابتی با ویژگی های زیر گرفتن تست ورزش (سنجش ظرفیت قلبی-تنفسی ) توصیه می شود.

-سن بالاتر از ۳۵
-ابتلا به دیابت ۲ بالای ۱۰ سال
-ابتلا به دیابت ۱ بالای ۱۵ سال
-شروع ورزش شدید(تعریف ورزش شدید در پست های قبلی کانال )
-داشتن ریسک فاکتور قلبی عروقی(عروق کوچک و عروق محیطی)

🔹شرایط محیطی(گرما و رطوبت ) روی ورزش و درنتیجه سطح گلوکز خون اثر دارد
🔹حین ورزش کربوهیدرات ساده(میوه،آب‌میوه،قند،بیسکویت) در دسترس باشد.
🔹تا ۴ ساعت بعد از ورزش همچنان خطر افت قند(هیپوگلیسمی) وجود دارد
🔹از لحاظ نیاز به ویتامین و مواد معدنی،تفاوتی با افراد غیردیابتی وجود ندارد

🔷نوع ورزش

🔹ورزش هوازی (راه رفتن تند،دویدن)

-حداقل نیم ساعت در روز(در شروع ورزش ) ورزش متوسط(در شروع ) تا شدید
– ورزش در ۵ روز هفته

-🔹ورزش قدرتی ۲ تا ۳ جلسه در هفته

🔹حرکات کششی ۴بار در هفته

ادامه ورزش درمانی در دیابت

❇️ورزش،رژیم و دارو ارکان اصلی درمان دیابت می باشند.

ورزش در دیابت نوع یک اثرات زیر را دارد: کاهش نیاز به انسولین،تنظیم چربی خون،کاهش خطر بیماری قلبی عروقی و …
و در دیابت نوع دوم علاوه بر اثرات فوق اثرات پیشگیری کننده از این نوع دیابت و کمک به تنظیم قند خون دارد.

بهترین میزان قند خون قبل از شروع جلسه ورزشی در محدوده ۱۲۰ تا ۱۸۰ می باشد.
چنانچه قند شما بالای ۲۵۰باشد باید ورزش را به جلسات بعد موکول کنید.

چنانچه قند خون زیر ۱۰۰باشد به مصرف قند (بیسکویت،آب‌میوه و…) قبل از شروع جلسه ورزشی نیاز دارید.

-در ورزش شدید(دوچرخه،دویدن،شنا و…) نیاز به مصرف حدود ۲۰گرم کربوهیدرات قبل از شروع ورزش و ادامه طی هر نیم ساعت ورزش (۲۰گرم هر نیم ساعت ) دارید.
چنانچه ورزش خیلی شدید باشد میزان فوق به ۳۰گرم تغییر می کند.

در دیابت نوع یک جهت جلوگیری از افت قند باید میزان مصرف انسولین حدود ۳۰ تا ۵۰درصد کاهش یابد.

هر چه ورزش شدیدتر باشد خطر افت قند (هیپوگلیسمی ) طی ورزش و بعد از آن بیشتر می باشد.

علایم هیپوگلیسمی(افت قند خون ) عبارتند از:
سردرد،تعریق،عصبانیت،لرز،احساس گرسنگی و..‌.